Viuhkaeväiset

Viuhkaeväiset (Actinopterygii) on toinen luukaloihin (Osteichthyes) kuuluvista luokista, varsieväisten kalojen ohella. Viuhkaeväisten evät ovat varrettomat ja eväruotojen tukemat eivätkä sieraimet ole yhteydessä suuonteloon. Viuhkaeväisiin kuuluu valtaosa (n. 96 %) nykyisistä kaloista, yli 27 000 lajia.

Luokittelu

Alla on lueteltu viuhkaeväisten kalojen lahkot (ja esimerkkejä niihin kuuluvista heimoista ja lajeista). Lahkot ja niitä ylempien tasojen luokittelu (ala- ja osaluokat, ylälahkot) ovat pääosin FishBasen mukaiset. Uusimpien tulosten mukaan monet luetelluista ryhmistä ovat itse asiassa epäluonnollisia (parafyleettisiä), esimerkiksi Paracanthopterygii, Scorpaeniformes, ja Perciformes.

Viuhkaeväisten lahkot

 • Alaluokka Rustokiillesuomuiset Chondrostei
  • Lahko Niilinhaukikalat Polypteriformes
  • Lahko Sampikalat Acipenseriformes
 • Alaluokka Neopterygii
  • Osaluokka Holostei
   • Lahko Luuhaukikalat Lepisosteiformes
   • Lahko Amiakalat Amiiformes (amia)
  • Osaluokka Teleostei
   • Ylälahko Osteoglossomorpha
    • Lahko Arapaimakalat Osteoglossiformes
    • Lahko Kuusilmäkalat Hiodontiformes (mm. kuusilmä ja kultasilmä)
   • Ylälahko Elopomorpha
    • Lahko Tarponikalat Elopiformes (hopeakalat ja tarponit)
    • Lahko Naiskalat Albuliformes (naiskalat, trissat)
    • Lahko Piikkiankeriaskalat Notacanthiformes (liskoankeriaat ja piikkiankeriaat)
    • Lahko Ankeriaskalat Anguilliformes (mm. ankeriaat ja mureenat)
    • Lahko Ahmattiankeriaskalat Saccopharyngiformes
   • Ylälahko Clupeomorpha
   • Ylälahko Ostariophysi
    • Lahko Maitokalat Gonorynchiformes (mm. maitokala, korvakalat, liejukala)
    • Lahko Karppikalat Cypriniformes (mm. barbit, karpit, särjet, rasborat, kivennuoliaiset, piikkinuoliaiset, imukarpit)
    • Lahko Tetrakalat Characiformes (mm. tetrat, piraijat)
    • Lahko Veitsikalat Gymnotiformes (mm. veitsikalat ja sähköankeriaat)
    • Lahko Monnikalat Siluriformes
   • Ylälahko Protacanthopterygii
    • Lahko Lohikalat Salmoniformes (mm. lohet, siiat, harjukset)
    • Lahko Haukikalat Esociformes (hauet ja koirakalat)
    • Lahko Kuorekalat Osmeriformes (mm. kuoreet, meltit, aju)
    • Lahko Sillikuorekalat Argentiniformes (mm. hopeakuore, silopää, kiikarikalat)
   • Ylälahko Stenopterygii
    • Lahko Nuijapääkalat Ateleopodiformes
    • Lahko Sukasuukalat Stomiiformes (mm. sukasuut, lättäkalat, lyhtykalat, kitakalat)
   • Ylälahko Cyclosquamata
    • Lahko Auloppikalat Aulopiformes (mm. liskokalat ja keihäskalat)
   • Ylälahko Scopelomorpha
    • Lahko Valokalat Myctophiformes
   • Ylälahko Lampridiomorpha
    • Lahko Kiiltolahnakalat Lampriformes (mm. purje-evät, nauhakalat ja airokalat)
   • Ylälahko Polymyxiomorpha
    • Lahko Partakalat Polymixiiformes
   • Ylälahko Paracanthopterygii
    • Lahko Lohiahvenkalat Percopsiformes (mm. lohiahvenet ja sokkokalat)
    • Lahko Konnakalat Batrachoidiformes
    • Lahko Krottikalat Lophiiformes (mm. merikrotit, lyhtykrotit)
    • Lahko Turskakalat Gadiformes ( mm. turskat, mateet, lestikalat, kummeliturskat)
    • Lahko Partanilkkakalat Ophidiiformes (mm. neulakalat, brotulat)
   • Ylälahko Acanthopterygii
    • Lahko Kelttikalat Mugiliformes
    • Lahko Hopeakylkikalat Atheriniformes (mm. hopeakyljet sateenkaarikalat)
    • Lahko Nokkakalat Beloniformes (mm. liitokalat, medakat)
    • Lahko Valaanpääkalat Cetomimiformes (mm. valaanpäät, vihikala, punasuut, samettikala)
    • Lahko Hammaskarppikalat Cyprinodontiformes (mm. killit, hammaskarpit)
    • Lahko Okakalat Stephanoberyciformes
    • Lahko Limapääkalat Beryciformes (mm. oravakalat, ananaskalat, roussit, lyhtyslimät)
    • Lahko Pietarinkalat Zeiformes (mm. oreo, vespot, karjukalat)
    • Lahko Imurikalat Gobiesociformes
    • Lahko Piikkikalat Gasterosteiformes
    • Lahko Putkisuukalat Syngnathiformes (mm. merineulat, merihevoset, torvikalat, trumpettikalat)
    • Lahko Yhdyskiduskalat Synbranchiformes (mm. kutsat, puikkokalat)
    • Lahko Jäykkäleukakalat Tetraodontiformes (mm. pallokalat, säppikalat, möhkäkalat)
    • Lahko Kampelakalat Pleuronectiformes
    • Lahko Simppukalat Scorpaeniformes
    • Lahko Ahvenkalat Perciformes (40% kaikista kaloista, muun muassa bassit, murisijat, kirjoahvenet, hammasahvenet, mullot, perhokalat, keisarikalat, huulikalat, teistit, merikissat, luikerot, tokot, tuulenkalat, välskärit, makrillit)

Katso myös

Lähteet

 • Varjo, M., Koli, L., Dahlström, H. Maailman kalojen nimet. Suomen Biologian Seura Vanamo. Porvoo 2004. ISBN 951-9108-13-0

Aiheesta muualla

Sivua on viimeksi muutettu 4. maaliskuuta 2010 kello 13.43