Kainastonjoki

Kalapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kainastonjoki
Kainastonjoen ylittävä silta Kauhajoen Aronkylässä.
Kainastonjoen ylittävä silta Kauhajoen Aronkylässä.
Alkulähde Vehkaluoman ja Norinluoma
Laskupaikka Kauhajoki, Aronkylä
Maat Suomi
Pituus 24 km

Kainastonjoki on 24 km pituinen joki Kauhajoella. Se saa alkunsa Vehkaluoman sekä Norinluoman yhtyessä Kainastonjokeen Kauhajoen luoteisosassa. Kokonkylässä jokeen yhtyy 44 kilometriä pitkä Päntäneenjoki. Kainastonjoki laskee Kauhajokeen Aronkylässä.

Kainastonjoen vedenlaatu oli 2000-luvun alussa välttävä. Joelle ovat tyypillistä korkeat ravinne- sekä humuspitoisuudet. Kainastonjoen yläosassa vedenlaatuun vaikuttavat varsinkin soilta ja metsistä tulevat vedet. Metsä- ja maatalous sekä turvetuotanto aiheuttavat myöskin orgaanisten aineiden ja kiintoaineiden huuhtoutumista jokeen.

Joen yläosassa ympäröivä maisema on yhtenäistä ja alavaa viljelyslakeutta. Kainastonjoen yläosan valuma-alueen peltoprosentti on noin neljäkymmentä. Joki on yläosastaan suurimmaksi osaksi tukkoinen ja kapea.

Tavallisia Kainastonjoen kaloja ovat kivennuoliainen, särki ja hauki. Myös muun muassa kiiskeä, ahventa ja madetta esiintyy joessa. Joessa on myös erittäin pieni harjus- ja taimenkanta.

Joen virkistyskäyttö on suurimmaksi osaksi kalastusta, veneilyä ja uintia. Uimapaikkoja siinä on kuitenkin vähän.

Lähde