Hoitokalastus

Hoitokalastus tarkoittaa kalastamista, minkä tavoitteena on vähentää esimerkiksi särkikaloja, jotta muille kalalajeille olisi paremmat elinmahdollisuudet. [1]

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu

Vesistöjen rehevöitymisen takia kalakannat ovat muuttuneet särkikalavaltaisiksi. Hoitokalastuksella voidaan tehokkaasti vähentää liian suureksi paisunutta roskakalamäärää sekä oikein ja järkevästi valikoivalla kalastuksella oikaista vinoutuneet kalastorakenteet. Näin vähennetään rehevöitymistä ja puskuroidaan vesistöt rehevöitymistä vastaan. Näin myös arvokkaampien kalojen määrä saadaan kasvamaan. [2]

Miksi vähentää särkikalakantoja?

Särkikalat aiheuttavat ekosysteemissä ongelmia kaivamalla pohjasedimenttiä, jolloin vapautuu ravinteita ja vesi sameutuu. Pienet kalat syövät eläinplanktonin vähiin, jolloin kasviplanktonin (mm. sinilevät) määrä lisääntyy voimakkaasti. Hoitokalastus ja ilmastus ovat ainoat vesistöjen kunnostusmuodot, joilla yhä suuremmaksi muodostuva sisäinen kuormitus saadaan kuriin. [2]

Hoitokalastuksessa käytettävät kalastusmuodot

Vesistöjen tilan parannuksessa voidaan käyttää useitakin pyyntimuotoja. Tehokkaimmin kalastusmuodot ovat kuitenkin perinteiset nuottaus, rysäpyynti ja troolaus. Kalastus tapahtuu pääasiassa avovesikautena, mutta nuottaus toimii toki hyvin myös talviaikana. Eri kalastusmuodot soveltuvat eri tavoin erilaisille järville. [2]

Hoitokalastuksen vaikutukset

Hoitokalastus vaikuttaa kalastoon ja koko herkkään vesiekosysteemiin voimakkaasti. Onnistuneen hoitokalastuksen edullinen vaikutus näkyy nopeasti. Veden näkösyvyys kasvaa vuoden viiveellä. Sinileväkukinnat rauhoittuvat 2 – 3 vuoden aikana.

Terveessä järvessä alle 10 – 12 cm särkikalojen osuus massamäärästä jää muutamaan prosenttiin. Hoitokalastus on ratkaisevassa asemassa vesistön hyvää ekologista tilaa palautettaessa. [3]

Voit vaikuttaa

Jokainen kalastaja voi pistää kortensa kekoon ja jättää vaikkapa ongella tai pilkillä saamansa särjet ja muut pienet kalat lokeille. Äkkiseltään sillä ei ajattelisi olevan merkitystä, mutta pienistä puroista syntyy suuri virta.


Lähteet

  1. Wikipedia.fi - Hoitokalastus. Viitattu 3.3 2011
  2. 2,0 2,1 2,2 Hoitokalastus.com. Viitattu 3.3 2011
  3. Hoitokalastus.com - Lisää tietoa hoitokalastuksesta. Viitattu 3.3 2011

Aiheesta muualla

Sivua on viimeksi muutettu 4. maaliskuuta 2011 kello 09.48